Khai trương Showroom Sàn Đồ Tốt tại Vinh, Nghệ An thu hút hàng trăm khách hàng tới mua sắm

KIENTHUCEVA.COM  | 22:16, 14/05/2018 868 views

Ngày 13/4 khai trương Showroom Sàn Đồ Tốt tại Vinh, Nghệ An đã thu hút hàng trăm khách hàng tới mua sắm.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN